Algemene voorwaarden

KAT/OVERIGE (huisdieren)
Alles wat hieronder over de kat staat beschreven, geldt ook voor uw andere kleine huisdier(en). M.u.v. inentingen voor katten.

 • Uw kat is op het moment dat de verzorging start goed gezond.
 • Mocht uw kat ook buiten komen, dan moet deze gechipt zijn en ingeënt tegen katten- en niesziekte. Tevens gesteriliseerd en/of gecastreerd.
 • Uw kat is preventief behandeld tegen wormen en vlooien.
 • Mariëlle’s Beestenboel werkt met een strippenkaart die vooraf voor de verzorging betaald dient te worden. Niet betaald, geen verzorging van uw kat.
 • De strippenkaart is een half jaar geldig vanaf eerste datum van verzorging.
 • Zorg in geval van toedienen medicijnen, dat deze voldoende aanwezig zijn in huis.
 • Mariëlle’s Beestenboel handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig met uw kat naar een dierenarts. Er wordt altijd eerst contact opgenomen met de eigenaar. De kosten van een dierenartsbezoek zijn voor rekening van de eigenaar.
 • Mariëlle’s Beestenboel heeft te allen tijde het recht om op te zeggen.
 • Afspraken niet minimaal 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • Mocht de opdrachtgever voortijdig willen stoppen, dan is er geen teruggave van restant strippen.
 • Bij een pandemie, weeralarm of extreme gladheid is er kans dat een verzorging zoals gebruikelijk helaas niet door kan gaan.
 • Werken in een rookvrije omgeving.
 • Mariëlle’s Beestenboel wordt van een huissleutel voorzien, zodat uw kat verzorgd wordt.

HOND

 • Uw hond is op het moment dat de verzorging start goed gezond.
 • Uw hond moet ingeënt zijn tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest.
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 • Uw hond dient redelijk sociaal te zijn met mens en dier.
 • U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond wel zo spoedig mogelijk te melden.
 • Mariëlle’s Beestenboel werkt met een strippenkaart die vooraf voor uitlaten betaald dient te worden. Niet betaald, geen wandeling.
 • De strippenkaart is een halfjaar geldig vanaf eerste datum van uitlaten.
 • U dient een WA- verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen.
 • U blijft als eigenaar altijd wettelijk aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt, maar ik zal er alles doen om dit te voorkomen.
 • Mariëlle’s Beestenboel loopt met uw hond op de afgesproken tijden, tenzij er een dringende reden is dat dit niet kan worden nagekomen.
 • Mariëlle’s Beestenboel handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar een dierenarts.
 • Er wordt altijd eerst contact opgenomen met de eigenaar. De kosten voor een dierenartsbezoek zijn voor rekening van de eigenaar.
 • Bij een pandemie, weeralarm of extreme gladheid is er kans dat een wandeling zoals gebruikelijk helaas niet door kan gaan.
 • Mariëlle’s Beestenboel heeft te allen tijde het recht om op te zeggen.
 • Afspraken niet minimaal 24 uur voordat de afspraak plaatsvindt afgezegd (minimaal 24 uur voor het begin van afgesproken tijdslot), worden in rekening gebracht. Uitzonderingen daar gelaten.
 • Mocht de opdrachtgever voortijdig willen stoppen, dan is er geen teruggave geld van restant strippen.
 • Er geldt een opzegtermijn/wijzigingstermijn van 6 weken. Mocht de strippenkaart bijna op zijn, dan bent u verplicht om nog af te nemen totdat de opzegtermijn voorbij is. Deze termijn van 6 weken geldt ook indien er afgeweken wordt (in negatieve zin) van de afspraken op het klantformulier dat is overeengekomen. Dit is bijvoorbeeld als de frequentie van uitlaten per week blijvend verminderd (de vaste afgesproken dagen minder worden)
 • Bij aanvang wordt een vaste dag / dagen afgesproken voor de uitlaatservice. Hiervoor wordt er een tijdslot voor uw hond gereserveerd. Een klant kan (bijtijds) afzeggen als er sprake is van een geplande vakantie of een calamiteit. Als er geen sprake is van een vakantie of een calamiteit , komt Marielle's beestenboel uw hond uitlaten. (Een vrije dag, thuiswerken of ziek zijn van een baasje, is in principe geen reden om kosteloos te kunnen afzeggen)
 • Werken in een rookvrije omgeving.
 • Mariëlle’s Beestenboel wordt van een huissleutel voorzien zodat uw hond opgehaald kan worden als u niet thuis bent.