AVG

Ik ben Mariëlle Impens, werkzaam bij Mariëlle’s Beestenboel, en ik zal alles in het werk stellen om het vertrouwen van bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega’s en leveranciers in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel, welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik ze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik ze aan anderen onthul en hoe ik ze veilig houd. U kunt contact met mij opnemen in mijn hoedanigheid als Functionaris Gegevensbescherming. Ik ben per post te bereiken op het adres Eindsestraat 15, 4267GX, Drongelen, of via e-mail op info@mariellesbeestenboel.nl

Waarom ik uw persoonsgegevens verwerk
Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens met als doel het leveren van diensten op het gebied waarom u mij heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ID- of BSN-nummer. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen.

Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer?
Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, waaronder mijn accountant en het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG.

Hoe lang ik uw persoonsgegevens bewaar
Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonsgegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties worden na vijf jaar verwijderd.

Uw toegangsrechten
U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd en u geen diensten van Marielle’s Beestenboel meer heeft.

Uw recht om een klacht in te dienen
Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 februari 2019 en zal indien en wanneer nodig worden herzien.